@kadacinemas

Weekly Showtime PH

Kada Cinemas > Weekly Showtime PH

Weekly Showtimes

Monday
March 27, 2023
Tuesday
March 28, 2023
Wednesday
March 29, 2023
Thursday
March 30, 2023
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023

ATUNWA

TBC 02 hours 11 minutes
March 24, 2023
Monday
March 27, 2023
11:30 am
2:00 pm
4:30 pm
7:00 pm
Tuesday
March 28, 2023
11:30 am
2:00 pm
4:30 pm
7:00 pm
Wednesday
March 29, 2023
11:30 am
2:00 pm
4:30 pm
7:00 pm
Thursday
March 30, 2023
11:30 am
2:00 pm
4:30 pm
7:00 pm
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023
Monday
March 27, 2023
11:30 am
1:20 pm
2:45 pm
4:05 pm
6:00 pm
12:00 pm
1:45 pm
3:45 pm
7:00 pm
Tuesday
March 28, 2023
11:30 am
1:20 pm
2:45 pm
4:05 pm
6:00 pm
10:00 am
12:00 pm
1:45 pm
3:45 pm
7:00 pm
Wednesday
March 29, 2023
11:30 am
1:20 pm
2:45 pm
4:05 pm
6:00 pm
10:00 am
12:00 pm
1:45 pm
3:45 pm
7:00 pm
Thursday
March 30, 2023
11:30 am
1:20 pm
2:45 pm
4:05 pm
6:00 pm
10:00 am
12:00 pm
1:45 pm
3:45 pm
7:00 pm
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023

65

12A 01 hours 36 minutes
March 17, 2023
Monday
March 27, 2023
7:20 pm
3:30 pm
Tuesday
March 28, 2023
7:20 pm
10:00 am
3:30 pm
Wednesday
March 29, 2023
7:20 pm
10:00 am
3:30 pm
Thursday
March 30, 2023
7:20 pm
10:00 am
3:30 pm
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023
Monday
March 27, 2023
1:40 pm
4:30 pm
5:15 pm
Tuesday
March 28, 2023
1:40 pm
4:30 pm
5:15 pm
Wednesday
March 29, 2023
1:40 pm
4:30 pm
5:15 pm
Thursday
March 30, 2023
1:40 pm
4:30 pm
5:15 pm
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023

Creed III

PG-13 01 hours 58 minutes
March 3, 2023
Monday
March 27, 2023
7:00 pm
1:15 pm
8:00 pm
Tuesday
March 28, 2023
7:00 pm
11:00 am
1:15 pm
8:00 pm
Wednesday
March 29, 2023
7:00 pm
11:00 am
1:15 pm
8:00 pm
Thursday
March 30, 2023
7:00 pm
11:00 am
1:15 pm
8:00 pm
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023
Monday
March 27, 2023
5:30 pm
Tuesday
March 28, 2023
5:30 pm
Wednesday
March 29, 2023
5:30 pm
Thursday
March 30, 2023
5:30 pm
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023
Monday
March 27, 2023
7:30 pm
Tuesday
March 28, 2023
7:30 pm
11:00 am
Wednesday
March 29, 2023
7:30 pm
11:00 am
Thursday
March 30, 2023
7:30 pm
11:00 am
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023

Love In a Pandemic

TBC 02 hours 00 minutes
February 10, 2023
Monday
March 27, 2023
3:15 pm
Tuesday
March 28, 2023
3:15 pm
Wednesday
March 29, 2023
3:15 pm
Thursday
March 30, 2023
3:15 pm
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023
Monday
March 27, 2023
7:45 pm
Tuesday
March 28, 2023
10:00 am
7:45 pm
Wednesday
March 29, 2023
10:00 am
7:45 pm
Thursday
March 30, 2023
10:00 am
7:45 pm
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023

Battle on Buka Street

TBC 02 hours 25 minutes
December 16, 2022
Monday
March 27, 2023
12:30 pm
5:00 pm
Tuesday
March 28, 2023
12:30 pm
5:00 pm
11:00 am
Wednesday
March 29, 2023
12:30 pm
5:00 pm
11:00 am
Thursday
March 30, 2023
12:30 pm
5:00 pm
11:00 am
Friday
March 31, 2023
Saturday
April 1, 2023
Sunday
April 2, 2023
Facebook Comments Box